وبلاگ

وظایف بازرس جوش

وظایف بازرس جوش

بازرس جوش فردی است که مسئول نظارت بر حسن اجرای اتصال، مجموعه و سازه جوشی است. بنابراین بطور طبیعی او می بایست اطمینان حاصل کند که تمامی فعالیت های مربوطه به درستی در حال انجام هستند. بازرس جوش در انتهای کار و به عنوان آزمونگر اتصال، مجموعه، سازه یا تجهیز جوشی وارد نمی شود، بلکه او از ابتدای کار و به هنگام تامین قطعات و مواد پایه و مصرفی مورد نیاز تا به هنگام تحویل دهی ساختار جوشکاری شده حضور دارد. از این استانداردهای مربوطه از جمله استاندارد ایزو 3834 (ISO 3834) فعالیت های مرتبط با بازرسی و آزمون که به نوعی بیانگر وظایف گروه بازرسی جوش است را به سه گروه کلی تقسیم می نمایند:

  • فعالیت های مربوط به بازرسی و آزمون پیش از جوشکاری
  • فعالیت های مربوط به بازرسی و آزمون حین از جوشکاری
  • فعالیت های مربوط به بازرسی و آزمون پس از جوشکاری

 

وظایف بازرس جوش پیش از جوشکاری

بازرس جوش پیش از جوشکاری می بایست از تناسب و اعتبار گواهینامه های نیروی انسانی دخیل در اجرا از جمله جوشکاران، متصدیان (Operators) دستگاه های جوشکاری و آزمونگران غیرمخرب (NDT Men)، استفاده از مشخصات رویه جوشکاری (WPS) مناسب، صحت کیفیت مصالح جوشکاری از جمله فلزات پایه و مواد مصرفی مورد استفاده، آماده سازی مناسب اتصال و رعایت دیگر الزامات مندرج در مراجع طراحی و ساخت و نیز دستور العمل جوشکاری (WPS) اطمینان حاصل نماید.

 

وظایف بازرس جوش حین از جوشکاری

بازرس جوش حین از جوشکاری می بایست از رعایت پارامترهای ضروری جوشکاری (essential welding parameters) اجرای صحیح دمای پیش گرم و رعایت درجه حرارت بین پاسی، تمیزکاری و شکل دهی پاس جوش های ایجاد شده، شیارزنی پشت جوش (Back Gouging)، ترتیب و توالی جوشکاری (Welding Sequence)، بازپخت مناسب و کافی مواد مصرفی جوشکاری و استفاده صحیح از آنها، کنترل اعوجاج های حاصل از جوشکاری (Welding Distortion) و انجام آزمون های میان فرایندی اطمینان حاصل نماید.

 

وظایف بازرس جوش پس از جوشکاری

بازرس جوش پس از جوشکاری می بایست از انجام مناسب بازرسی چشمی (VI) و سایر آزمون های غیرمخرب (NDT)، انجام مناسب آزمون های مخرب (DT)، صحت شکل و ابعاد ساختار جوشی، اجرای مناسب عملیات پس از جوشکاری از جمله عملیات حرارتی (Post Weld Heat Treatment – PWHT) و آزمون های دیگر، مستندسازی کامل و دقیق سوابق کیفی از جمله گزارشات حاصل از آزمون های غیرمخرب (NDT) و نمودارهای مربوط به عملیات حرارتی پس از جوشکاری (PWHT) و تدوین کتابچه سوابق کیفی ساختار جوشی (Welded Equipment / Structure Quality Records) اطمینان حاصل نماید.

 

ویژگی های رفتار حرفه ای

بازرس جوش می بایست رفتاری حرفه ای داشته باشد که برخی از ویژگی های آن در ادامه آورده شده اند:

  • هنگام گزارش شرایط غیرقابل قبول، از اصطلاحات صحیح استفاده نماید.
  • تا زمانی که روش جوشکاری تایید نشده باشد، شروع جوشکاری را تایید نکند.
  • از انجام جوشکاری در محدوده رویه تأیید شده اطمینان حاصل نماید.
  • برای فراگیری آماده بوده و گوش دادن بداند.
  • از تجربه و دانش بازرسی در موضوع مربوطه برخوردار باشند.
  • از تایید موضوع بازرسی که الزامات مورد نیاز را برآورده نکرده باشد، پرهیز نماید. مگر آنکه مشتری آن و عواقب مربوطه  را به صورت مکتوب بپذیرد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *