کار اکسپرت
قلم آهنربایی رنگ ماشین،یکی از ابزار رایج در تشخیص رنگ شدگی خودرو میباشد.
قلم رنگ ماشین در تماس با قسمت هایی از بدنه که در اثر تصادف رنگ شده باشند، به علت ضخامت بیشتر و ایجاد یک لایه روی بدنه مقاومت کمتری از خود در هنگام جدا کردن نشان می دهد و قسمت مدرج عدد کمتری را بیانگر می شود. اما در شرایطی که خودرو رنگ شدگی نداشته باشد، تستر به ‌سختی از بدنه جدا می شود و در هنگام جدا شدن نشانگر عدد بالاتری را نشان خواهد داد.

نمونه کارهای مشابه