کارشناس رنگ خودرو :
برای بررسی دقیق و تخصصی 0 تا 100 رنگ بدنه خودرو ، شناسایی بتونه، رنگ شدگی و حتی صافکاری بدون رنگ (لیسه گیری) خودرو…. کادری مجرب از متخصصان کارشناسی رنگ خودرو مجموعه فرهان گستر در محل اعزام میگردد .

نمونه کارهای مشابه